Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
 • warmiolandia
 • młodzi duchem
 • Slonce
 • Hotel anders
 • Eltel
 • inter parts

szkolenia i doradztwo

Pomagamy w pozyskaniu finansowania oraz realizacji projektów szkoleniowych m.in. dla firm, organizacji pożytku publicznego, instytucji edukacyjnych. Do tej pory organizowaliśmy między innymi szkolenia podnoszące kwalifikacje, kursy w ramach oddolnych inicjatyw edukacyjnych, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, wsparcie istniejących przedszkoli oraz kampanie informacyjno-promocyjne.


Podczas szkoleń wykorzystujemy własne autorskie programy szkolenia, a także współpracujemy z trenerami, specjalistami oraz instytucjami, które stanowią autorytet w poszczególnych dziedzinach. Bazując na zdobytej wcześniej wiedzy, elastycznie dopasowujemy się do oczekiwań naszych Klientów i zapewniamy najwyższą jakość wykonywanych usług. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a szkolenia są przygotowywane w ten sposób, aby uwzględnić specyfikę i potrzeby uczestników.


Oferujemy pomoc w zakresie:

 • przeprowadzania szkoleń skierowanych do pracowników jednostek non-profit,
 • szkoleń dla przedsiębiorców,
 • realizacjia projektów szkoleniowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w kursach i praktykach (kursy językowe, wyjazdy studyjne),
 • staży.

Poniżej przedstawiamy przykładowe szklenia realizowane przez Grupę Doradczą Primus s.c.:

Pomagamy w pozyskaniu finansowania oraz realizacji projektów szkoleniowych m.in. dla firm, organizacji pożytku publicznego, instytucji edukacyjnych. Do tej pory organizowaliśmy między innymi szkolenia podnoszące kwalifikacje, kursy w ramach oddolnych inicjatyw edukacyjnych, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów, wsparcie istniejących przedszkoli oraz kampanie informacyjno-promocyjne.


Podczas szkoleń wykorzystujemy własne autorskie programy szkolenia, a także współpracujemy z trenerami, specjalistami oraz instytucjami, które stanowią autorytet w poszczególnych dziedzinach. Bazując na zdobytej wcześniej wiedzy, elastycznie dopasowujemy się do oczekiwań naszych Klientów i zapewniamy najwyższą jakość wykonywanych usług. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, a szkolenia są przygotowywane w ten sposób, aby uwzględnić specyfikę i potrzeby uczestników.


Oferujemy pomoc w zakresie:

 • przeprowadzania szkoleń skierowanych do pracowników jednostek non-profit,
 • szkoleń dla przedsiębiorców,
 • realizacjia projektów szkoleniowych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez udział w kursach i praktykach (kursy językowe, wyjazdy studyjne),
 • staży.

Poniżej przedstawiamy przykładowe szklenia realizowane przez Grupę Doradczą Primus s.c.:

Usługi sieciowe i webGIS
w OpenSource (QGIS Server 3, Geoserver, PostGIS, Leaflet, Apache)
cena: 5 200,00 zł netto
czas trwania: 16 godz.
Szkolenie przeznaczone dla osób ze średniozaawansowaną znajomością zagadnień GIS.
Zakres merytoryczny szkolenia:
 • język SQL,
 • system GIS,
 • aplikacje FCGI,
 • tworzenie WMS, WCS, WMTS,WFS,
 • style SLD,
 • szablony aplikacji mapowych,
 • Geoserwer w środowisku JAVA,
 • systemy GIS i udostępnienie danych.

Język skryptowy Python w QGIS 3
cena: 7 200,00 zł netto
czas trwania: 32 godz.
Szkolenie przeznaczone dla osób ze średniozaawansowaną znajomością zagadnień QGIS.
Zakres merytoryczny szkolenia:
 • omówienie standardowych modułów,
 • obsługa kodowanych stron,
 • biblioteki OGIS,
 • WMS,
 • wtyczki,
 • okna dialogowe.

Profesjonalne narzędzia 2D CAD – draftsight
cena: 1 230,00 zł netto
czas trwania: 8 godz.
Zakres merytoryczny szkolenia:
 • wprowadzenie , polecenia rysowania i widoku,
 • paski narzędzi, paski menu,
 • wymiarowanie i wydruk,
 • modyfikacje rysunku,
 • eksport rysunku.

PythON: Academy
cena: 1 500,00 zł netto
czas trwania: 66 godz.
Zakres merytoryczny szkolenia:
 • wprowadzenie i instrukcje,
 • funkcje i programowanie obiektowe,
 • wyrażenia regularne,
 • moduły colections,
 • genrator/ interator,
 • strefy czasowe,
 • warsztaty programistyczne.

Pomiary termowizyjne w energetyce                                                                                        
cena: 3 900,00 zł netto
czas trwania: 16 godz.
Zakres merytoryczny szkolenia:
 • język SQL,
 • wykonywanie zdjęć, w tym kamerą,
 • termogramy,
 • stany przedawaryjne sieci,
 • raporty na bazie oprogramowania FLIR Tools.

GIS w modelowaniu hydrologicznym
cena: 4 900,00 zł netto
czas trwania: 16 godz.
 
Zakres merytoryczny szkolenia:
 • SWAT,
 • QSWAT3,
 • SWAT-CUP,
 • QGIS.

Wstęp do administracji systemem Linux                      
cena: 2 000,00 zł netto 
czas trwania: 30 godz.
Zakres merytoryczny szkolenia:
    • wprowadzenie do administracji serwerami Linux,
    • obowiązki administratora,
    • troubleshooting,
    • ćwiczenia realizowane z użyciem konsoli, a nie środowiska graficznego

Facylitacja spotkań zdalnych
cena: 1 100,00 zł netto
czas trwania: 16 godz.
Zakres merytoryczny szkolenia:
 • wprowadzenie facylitacji online,
 • typowe ćwiczenia facylitacyjne w wirtualnym środowisku,
 • efektywność i atrakcyjność spotkań online oraz podniesienie zaangażowania uczestników.

 

Szkolenie „Manufaktura smaków”

Projekt skierowany jest do kucharzy i kucharek pracujących w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w branży hotelarsko-gastronomicznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (w szczególności kobiet i osób 45+).

W ramach projektu zrealizowanych zostanie 7 cykli szkoleniowych.

PROGRAM SZKOLENIA  OBEJMUJE:

 • 4 zjazdy szkoleniowe (dwudniowe: 10h + 10h) i 1 zjazd egzaminacyjny
  (dwudniowy: 5h + 5h);
 • 80 godzin szkolenia, w tym 50 godzin zajęć praktycznych i 30 godzin zajęć teoretycznych;
 • 10 godzin egzaminów

 ARE_7702

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Projekt skierowany jest do osób pracujących w branży elektrycznej, budowlanej, montażowej, projektowej, OZE, posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Celem szkolenia jest podniesienie i dostosowanie umiejętniści zawodowych pracowników i właścicieli przedsiębiorstw z branży budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej do kształtującego się rynku fotowoltaiki w województwie warmińsko-mazurskim.

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych w sali szkoleniowej oraz 32 godziny zajęć praktycznych przeprowadzanych na nowoczesnym, specjalistycznie wyposażonym placu ćwiczeniowym.

Szkolenie odbywać się będzie w formule trzech 2-dniowych zjazdów (część teoretyczna – 1 zjazd, część praktyczna – 2 zjazdy).


 iStock_000025976117Large  Szkolenie „Ambulans wiedzy”Projekt skierowany jest do ratowników medycznych z województwa warmińsko-mazurskiego.W ramach szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzaminy, na kursach z zakresu dziewięciu modułów:I.„EKG i elektroterapia dla ratowników”,II.„Farmakoterapia w stanach zagrożenia życia, toksykologia w medycynie ratunkowej”,III. „Postępowanie w urazach przedszpitalnych”,

 

IV.„Zagrożenia środowiskowe”,

V.„Postępowanie w zdarzeniach masowych”,

VI.„Psychologia w systemie ratownictwa medycznego”,

VII.„Kurs doskonalący”,

VIII.„Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”,

IX.„Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci”


 


 logo primus
Projekt własny Grupy Doradczej Primus s.c. mający na celu wzrost konkurencyjnej pozycji firmy na rynku poprzez podniesienie kwalifikacji oraz efektywności zawodowej.

 

W ramach szkolenia kadra zarządzająca oraz pracownicy odbyli cykl szkoleń zwiększających kompetencje zawodowe, społeczne, biznesowe oraz menadżerskie.

W ramach projektu uczestnicy łącznie wzięli udział w ok. 800 godzinach szkoleń.

[wysija_form id="3"]