Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
 • warmiolandia
 • młodzi duchem
 • Slonce
 • Hotel anders
 • Eltel
 • inter parts

Projekt pn. „Przepis na jutro”

Projekt „Przepis na jutro” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Przepis na jutro”

– uczniów i uczennice klas II, III i IV Technikum nr 5 w Olsztynie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich/kelner

Projekt obejmuje:

– warsztaty z kompetencji miękkich

– wysokiej jakości staż uczniowski u regionalnych pracodawców

– kursy zawodowe: Kurs sommelierski z elementami obsługi klienta; Kurs baristy z elementami obsługi klienta; Kurs barmański z elementami obsługi klienta; Kurs menadżer restauracji; Kurs kuchni wegańskiej; Technika gotowania metodą sous-vide w nowoczesnej kuchni polskiej; Drób z ekologicznej hodowli w nowoczesnym wydaniu kuchni polskiej; Kurs Carvingu

 W ramach projektu zapewniamy: podręczniki, materiały dydaktyczne, wyposażenie każdego stażysty w odzież roboczą, stypendium stażowe.

Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, poprzez realizację:

– Szkoleń w zakresie kompetencji miękkich w procesie nauczania zawodu

– Kursów zawodowych podnoszących kompetencje

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne:

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Podniesienie kompetencji miękkich i zawodowych 26uczniów (20K,6M) oraz 19 nauczycieli kształcenia zawodowego (18K,1M) z Technikum nr 5 z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie w okresie od 01.02.2021 do 30.04.2022r. poprzez m.in. szkolenia, kursy, staże oraz współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów uwzględniającą niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu.

Wartość projektu: 463 022,45 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 393 569,08 zł

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – 18 osób

– doposażenie szkoły zakupione dzięki EFS – 1 szkoła

– opracowanie diagnoz dla uczniów/uczennic – 26 szt.

– nabycie kompetencji przez uczniów po szkoleniach z kompetencji miękkich w procesie nauczania zawodu – 21 osób

– uzyskanie kompetencji przez uczniów po kursach: sommelierski – 7 osób; Kursie baristy – 16 osób; Kursie barmańskim – 16 osób; Kursie menadżera restauracji – 9 osób; Kursie kuchni wegańskiej – 7 osób; Technika gotowania metodą sous vide w nowoczesnej kuchni polskiej – 7 osób; Drób z ekologicznych hodowli w nowoczesnym wydaniu kuchni polskiej – 7 osób; Kursie carvingu – 7 osób

– zakończenie udziału w stażach przez 24 uczniów/uczennic

– uzyskanie kompetencji przez nauczycieli po kursach: Kuchnia w myśl idei: Zero waste i less waste, od korzenia po nać – dania kuchni wegetariańskie – 7 osób; sporządzania potraw z wykorzystaniem technik sousvide – 7 osób; planowania alternatywnych sposobów żywienia – 7 osób; kursie sommelierskim – 7 osób

– nabycie kompetencji przez nauczycieli po szkoleniach z kompetencji miękkich – 18 osób

Do pobrania:

Zapraszamy do udziału w projekcie „Detailing-samochodowe SPA”

Projekt „Detailing – samochodowe SPA” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Detailing- samochodowe SPA”, uczniów i uczennice klas III i IV Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie, kształcących się w zawodzie:

technik pojazdów samochodowych

Projekt obejmuje:

Warsztaty z kompetencji miękkich
Szkolenia zawodowe
Wysokiej jakości staż zawodowy u regionalnych pracodawców
Kursy zawodowe – dobrane zgodnie z kierunkiem kształcenia

szkolenie z zakresu podstaw detailingu/szkolenie z zakresu obróbki lakieru/ szkolenie z zakresu zabezpieczania lakieru/ szkolenie z zakresu renowacji skór (detailing wnętrza)

W ramach projektu zapewniamy:

pomoce dydaktyczne
wyposażenie każdego stażysty w odzież roboczą

Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie, poprzez realizację:

Szkoleń z zakresu detailngu/Szkoleń z zakresu bezpośredniego wtrysku benzyny, diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych, automatycznych skrzyni biegów

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 UP (18 uczniów i 2 uczennic) Technikum Nr 1 oraz podniesienie kompetencji 10 nauczycieli ZSS, poprzez wprowadzenie praktycznej nauki zawodu połączonej z realizacją stażu oraz nabycie kompetencji miękkich w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020.

Wartość projektu: 451 296,80 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 383 602,28 zł

Dokumenty do pobrania:

karta rekrutacyjna nauczyciel druk czarno-biały

karta rekrutacyjna nauczyciel druk kolorowy

karta-rekrutacyjna uczeń – druk czarno-biały

karta-rekrutacyjna uczeń – druk kolorowy

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie ost.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nożem i widelcem”

Projekt „Nożem i widelcem” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rekrutacja do projektu trwa w dniach 02.09.2019 – 16.09.2019

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Nożem i widelcem”
– uczniów i uczennice klas III i IV Technikum nr 5 w Olsztynie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner
– uczniów i uczennice klas III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Olsztynie, kształcących się w zawodzie cukiernik.
Projekt obejmuje:
Warsztaty z kompetencji miękkich
Szkolenia zawodowe
Wysokiej jakości staż zawodowy lub praktyki u regionalnych pracodawców
Kursy zawodowe – dobrane zgodnie z kierunkiem kształcenia
kurs barmański z elementami obsługi klienta / kurs sommelierski z elementami obsługi klienta / kurs baristy z elementami obsługi klienta / kurs menadżer restauracji / kurs nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej / kurs kreowania deserów lodowych / kurs kuchni wegańskiej / kurs carvingu / kurs produkcji lodów.
W ramach projektu zapewniamy:
podręczniki
materiały dydaktyczne
wyposażenie każdego stażysty/praktykanta w niezbędne narzędzia pracy i odzież roboczą.
Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, poprzez realizację:
– Szkoleń w zakresie kompetencji miękkich w procesie nauczania zawodu
– Kursów zawodowych podnoszących kompetencje

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne – uczeń AKTUALIZACJA

Dokumenty rekrutacyjne – uczeń WIĘKSZA CZCIONKA AKTUALIZACJA

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel AKTUALIZACJA

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel WIĘKSZA CZCIONKA AKTUALIZACJA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 34 UP (12 uczniów i 22 uczennic) Technikum Nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 5, jak i podniesienie kompetencji 19 nauczycieli (18K,1M) ZSGS, poprzez wprowadzenie praktycznej nauki zawodu połączonej z realizacją stażu/praktyki oraz nabycie kompetencji miękkich w okresie od 01.09.2019 do 30.11.2020.

Wartość projektu: 474 479,37 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 403 307,46 zł

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – 17 osób
– uzyskanie kompetencji przez uczniów po kursach: barmańskim- 15 osób, somelierskim – 7 osób, baristy – 15 osób, menadżera restauracji – 8 osób, nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej – 7 osób, kuchni wegańskiej – 7 osób, carvingu – 7 osób, kreowania deserów lodowych – 7 osób, produkcji lodów – 7 osób.
– uzyskanie kompetencji przez uczniów po szkoleniach z kompetencji miękkich: 30 osób
– uzyskanie kompetencji przez nauczycieli po kursach: Nowoczesna organizacja i
zarządzanie w gastronomii – 9 osób, Nowe trendy i klasyka kuchni polskiej-regionalnej – 7 osób, kuchni dietetycznej- wyłączenia pokarmowe – 7 osób, Klasyki kuchni europejskiej – 7 osób, kreowania mini deserów bankietowych – 7 osób
– zakończenie udziału w stażach/praktykach  przez 28 uczniów/uczennic
– opracowanie diagnoz dla uczniów/uczennic – 34 szt.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wzór na smak”

Projekt „Wzór na smak” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn. Wzór na smak”, uczniów i uczennice klas III i IV Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, kształcących się w zawodzie:

 • technik technologii żywności
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kelner

Projekt obejmuje:

 • Warsztaty z kompetencji miękkich
 • Szkolenia zawodowe
 • Wysokiej jakości staż zawodowy u regionalnych pracodawców
 • Kursy zawodowe – dobrane zgodnie z kierunkiem kształcenia

kurs barmański z elementami obsługi klienta / kurs tradycyjne technologie w przetwórstwie żywności / kurs sommelierski z elementami obsługi klienta / kurs ocena jakości żywności tradycyjnej / kurs menadżer restauracji / kurs baristy z elementami obsługi klienta / kurs nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej / kurs kreowania deserów lodowych / kurs kuchni wegańskiej.

W ramach projektu zapewniamy:

 • podręczniki
 • materiały dydaktyczne
 • wyposażenie każdego stażysty w niezbędne narzędzia pracy i odzież roboczą

Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, poprzez realizację:

 • Szkoleń w zakresie kompetencji miękkich w procesie nauczania zawodu
 • Kursów zawodowych podnoszących kompetencje
 • Część nauczycieli/ek odbędzie także staż zawodowy

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel

Dokumenty rekrutacyjne – uczeń

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel – WIĘKSZA CZCIONKA

Dokumenty rekrutacyjne – uczeń WIĘKSZA CZCIONKA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 UP (16 uczniów i 24 uczennic) Technikum Nr 5 oraz podniesienie kompetencji 21 nauczycieli (20K,21M) ZSGS, poprzez wprowadzenie praktycznej nauki zawodu połączonej z realizacją stażu oraz nabycie kompetencji miękkich w okresie od 01.09.2018 do 31.12.2019.

Wartość projektu: 449 032,30 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 381 677,45 zł

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – 19 osób

– uzyskanie kompetencji przez uczniów po kursach: barmańskim- 14 osób, tradycyjne technologie w przetwórstwie żywności – 4 osoby, somelierskim – 14 osób, ocena jakości żywności tradycyjnej – 4 osoby, menadżera restauracji – 7 osób, baristy – 14 osób, nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej – 14 osób, kreowania deserów lodowych – 14 osób, kuchni wegańskiej – 7 osób

– uzyskanie kompetencji przez nauczycieli po kursach: Natura Food – skarby mazurskich wód – 14 osób; Natura Food – pół wołu do rozbioru – 14 osób; Natura Food – szlachetny drób wolnego chowu – 7 osób; Foodpairing – sztuka doboru smaków i wina do potraw – 11 osób

– zakończenie udziału w stażach przez 35 uczniów/uczennic i 3 nauczycieli/nauczycielek

– opracowanie diagnoz dla uczniów/uczennic – 40 szt.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Euromechanik” (rekrutacja od 02.01.2018r.)

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, zaprasza wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie „Euromechanik”. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Projekt „Euromechanik” obejmuje zakresem dziewięć szkoleń:

1.Szkolenie z zakresu diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych i analizy parametrów rzeczywistych oraz interpretacji kodów błędów w systemach sterowania

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

2.Szkolenie z zakresu sieci transmisji danych CAN/LIN i diagnostyki systemów oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym Common Rail

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

3.Szkolenie z zakresu diagnostyki czujników silnika

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

4.Szkolenie z zakresu bezpośredniego wtrysku benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D4S, diagnozy, naprawy i obsługi układów zasilania silników z turbodoładowwaniem

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

5.Szkolenie z zakresu automatycznych skrzyni biegów: budowa, diagnostyka i obsługa; automatycznych skrzyni biegów: CVT, DSG 6, DSG 7.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 20 os.(2 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

6.Szkolenie z zakresu odpowiedzialności prawnej i finansowej za wykonywane naprawy przy pojazdach samochodowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 10 os.(1 grupa x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 12h na grupę (1 dzień x 8h, 2dzień x 4h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

7.Szkolenie z zakresu kontroli organów Państwowych w serwisie samochodowym

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 10 os.(1 grupa x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

8.Szkolenie z zakresu otoczenia usługi serwisowej

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 10 os.(1 grupa x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

9.Szkolenie z zakresu detalingu- ochrona nowego i odnowienie starego samochodu(powłoki ceramiczne).

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 15 os.(3 grupy x 5 os.)
Liczba godzin szkolenia: 18h na grupę (2 dni x 9h)

Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne w postaci polerki i preparatów.

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 02.01.2018r. 

1 ETAP REKRUTACJI: akcja informacyjna. W tym czasie będą przyjmowane kwestionariusze rekrutacyjne i oświadczenia od potencjalnych uczestników w biurze projektu. Przyjmowane będą również zgłoszenia przesyłane drogą listową za pośrednictwem poczty lub kurier.
2 ETAP: ocena formalna zgłoszeń-uczestnicy będą mieli możliwość poprawy(jednokrotnej)złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od daty ich złożenia. Wnioskodawca będzie przyjmował UP zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy(dodatkowo punktowane kobiety i osoby niepełnosprawne). Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć ,rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie branży motoryzacyjnej 80 osób, w tym 4 kobiety i 76 mężczyzn, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kursach w zakresie uaktualnienia wiedzy branżowej z motoryzacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nowe dokumenty rekrutacyjne do druku czarno-białego

Nowe dokumenty rekrutacyjne do druku kolorowego

Nowe dokumenty rekrutacyjne z powiększoną czcionką

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji aktualizacja

harmonogram szkoleń

Wartość projektu: 431 412,50 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 366 700,62 zł

Więcej szczegółów o projekcie udzieli Alicja Drzewiecka tel. 895413370, 730 511 900 a.drzewiecka@grupaprimus.pl

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Szkoła księgowych” (rekrutacja od 02.01.2018r.)

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, zaprasza wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie „Szkoła księgowych”. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Projekt „Szkoła księgowych” obejmuje zakresem cztery kursy:

 1. Kurs z zakresu: Ustawa o podatku od towarów i usług

Na kursie omówione zostaną m.in. rozliczenia VAT, rozliczenie podatku naliczonego w przypadku sprzedaży mieszanej, jednolity plik kontrolny, WNT- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WDT- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 40 os.(4 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Dla Uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne do sporządzania notatek w postaci zestawu:

 • Teczka
 • Zeszyt
 • Długopis
 • Książka z najnowszą interpretacją przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług
 1. Kurs z zakresu prawa pracy

Na kursie omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, rozliczanie urlopów, wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, rozliczanie czasu pracy.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Dla Uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne do sporządzania notatek w postaci zestawu:

 • Teczka
 • Zeszyt
 • Długopis
 • Książka z najnowszą interpretacją dotyczącą prawa pracy
 1. Kurs z zakresu podatku PIT i CIT

Na kursie omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: PIT: Podmiot, przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, zryczałtowany podatek dochodowy, CIT: Podmiot, przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia przedmiotowe, PIT i CIT w orzecznictwie NSA

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 48h na grupę (6 dni x 8h)

Dla Uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne do sporządzania notatek w postaci zestawu:

 • Teczka
 • Zeszyt
 • Długopis
 • Książka z najnowszą interpretacją dotyczącą podatków PIT i CIT
 1. Kurs z zakresu podatków i opłat lokalnych

Na kursie omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: Podatki lokalne: Podatek od nieruchomości, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od środków transportu; Opłaty lokalne: Opłata targowa, Opłata o posiadania psów, Opłata miejscowa, Opłata uzdrowiskowa.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 20 os.(2 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Dla Uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne do sporządzania notatek w postaci zestawu:

 • Teczka
 • Zeszyt
 • Długopis
 • Książka z najnowszą interpretacją dotyczącą podatków i opłat lokalnych

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 02.01.2018r. 

1 ETAP REKRUTACJI: akcja informacyjna. W tym czasie będą przyjmowane kwestionariusze rekrutacyjne i oświadczenia od potencjalnych uczestników w biurze projektu. Przyjmowane będą również zgłoszenia przesyłane drogą listową za pośrednictwem poczty lub kuriera
2 ETAP: ocena formalna zgłoszeń-uczestnicy będą mieli możliwość poprawy(jednokrotnej)złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od daty ich złożenia. Wnioskodawca będzie przyjmował UP zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć ,rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie podatków i prawa pracy 70 osób, w tym 63 kobiet i 7 mężczyzn, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kursach w zakresie uaktualnienia wiedzy branżowej z księgowości.

Wartość projektu: 433 737,50 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 368 676,87 zł

Więcej szczegółów o projekcie udzieli Alicja Drzewiecka tel. 895413370, a.drzewiecka@grupaprimus.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI:

Dokumenty rekrutacyjne do druku w kolorze

Dokumenty rekrutacyjne dla osób niedowidzących (powiększona czcionka)

Dokumenty rekrutacyjne do druku czarno-białego

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OKRASZENI SMAKIEM”

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, zaprasza wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie OKRASZENI SMAKIEM. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Projekt OKRASZENI SMAKIEM obejmuje zakresem trzy kursy:

1) Kurs gastronomiczny

Uczestnicy i uczestniczki kursu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania potraw kuchni polskiej z wykorzystaniem nowych trendów i technik kulinarnych. Poznają surowce, produkty oraz potrawy charakterystyczne dla kuchni polskiej – regionalnej. Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z dość nową na polskim rynku techniką „slow-cooking” – przygotowanie potraw w wolnym procesie gotowania z wykorzystaniem pieca oraz sous – vide. Po  skończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.
Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 56 os.(7 grup x 8 os.)
Liczba godzin szkolenia: 64h na grupę (8 dni x 8h)

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają:

 • książkę
 • zestaw noży

Podczas kursu uczestnicy będą mieli zapewnione zestawy obiadowe. Dla części uczestników kursu przewiduje się zwrot kosztów noclegu i dojazdu.

2) Kurs barmański

Uczestnicy i uczestniczki kursu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu miksologii – podstaw tworzenia i sprzedaż alkoholi i koktajli, etyki barmańskiej, teorii na temat gatunków alkoholi, metod podnoszenia zysku. Kurs obejmuje także praktyczne wprowadzenie do technik barowych, trików barmańskich oraz sztuki prezentacji. Po  skończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 8 os. (1 grupa x 8 os.)
Liczba godzin szkolenia: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają:

 • książkę
 • zestaw barmański

Podczas kursu uczestnicy będą mieli zapewnione zestawy obiadowe. Dla części uczestników kursu przewiduje się zwrot kosztów noclegu i dojazdu.

3) Kurs kelnerski

Uczestnicy i uczestniczki kursu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i etyki w zawodzie kelnera, technik obsługi klienta, poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych, techniki organizacji przyjęć okolicznościowych. Kurs obejmuje także praktyczne wprowadzenie do zastosowania serwisu kelnerskiego, technik składania serwetek noszenia talerzy i tacy. Po  skończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 8 os. (1 grupa x 8 os.)
Liczba godzin szkoleniowych: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają:

 • książkę

Podczas kursu uczestnicy będą mieli zapewnione zestawy obiadowe. Dla części uczestników kursu przewiduje się zwrot kosztów noclegu i dojazdu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 02.01.2018r.

1 ETAP REKRUTACJI: akcja informacyjna. W tym czasie będą przyjmowane kwestionariusze rekrutacyjne i oświadczenia od potencjalnych uczestników w biurze projektu. Przyjmowane będą również zgłoszenia przesyłane drogą listową za pośrednictwem poczty lub kuriera.
2 ETAP: ocena formalna zgłoszeń – uczestnicy będą mieli możliwość poprawy (jednokrotnej) złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od daty ich złożenia. Wnioskodawca będzie przyjmował uczestników projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności będą dodatkowo punktowane przy rekrutacji).

Rekrutacja ma charakter ciągły, aż do utworzenia 8-osobowych grup szkoleniowych w ramach każdego kursu.

Każdy uczestnik projektu wnosi wkład własny w wysokości 10% udzielonego mu wsparcia.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 72 osób dorosłych, w tym 40 kobiet i 32 mężczyzn, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kursach w zakresie gastronomii w okresie 14 miesięcy trwania projektu na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

 • uzyskanie kompetencji przez 45 osób podczas uczestnictwa w kursie gastronomicznym
 • uzyskanie kompetencji przez 7 osób podczas uczestnictwa w kursie barmańskim
 • uzyskanie kompetencji przez 7 osób podczas uczestnictwa w kursie kelnerskim

 

Wartość projektu: 457 325,00 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 388 726,25 zł

Więcej szczegółów o projekcie udzieli Ewelina Gorąca tel. 89 541 33 70, ewelina@grupaprimus.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie (aktualizacja)

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI:

Wersja do druku czarno-białego

Wersja do druku w kolorze

WERSJA DO DRUKU DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH (WIĘKSZA CZCIONKA)

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ENERGOLANDIA” (rekrutacja od 12.01.2018r.)

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, zaprasza wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie ENERGOLANDIA. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Projekt ENERGOLANDIA obejmuje zakresem cztery szkolenia:

1)Szkolenie na Instalatora systemów fotowoltaicznych – szkolenie realizowane będzie w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym z zakresu  systemów fotowoltaicznych.Szkolenie przygotuje do egzaminu na  Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych.Szkol.będzie obejmować zarówno część
teoretyczną jak i praktyczną, po każdej z części uczestnicy będą mieli  możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy rozwiązując specjalnie przygotowane testy wewnętrzne.Po  skończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie  potwierdzające ukończenia szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu.Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z  zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego.
Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie:40 os.(4 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 48h na 1 grupę

Instalatorem systemów fotowoltaicznych, zgodnie z  art. 136 ust. 3   ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), może być osoba, która:

1. posiada:

 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
 • udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
 • świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1034), lub
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii

2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.”

2)Szkolenie: Bezpieczna praca na wysokości

Program nauczania obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.  Wykłady odbywają się w sali wykładowej z wykorzystaniem pokazów  multimedialnych, instrukcji pracy oraz dokumentacji technicznej. Zajęcia praktyczne prowadzone są na modelu  linii elektroenergetycznej, który znajduje się na poligonie  szkoleniowym. Program szkolenia jest realizowany przez trenerów, praktyków zawodu. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy  teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z bezpieczną  pracą na wysokości. Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje wykorzystywanego sprzętu asekuracyjnego oraz  poszczególne elementy i techniki asekuracji. W trakcie zajęć kursanci  poznają i trenują różne sposoby asekuracji m.in. na trzonie słupa, poprzeczniku oraz izolatorze. Uczestnicy ćwiczą ponadto  ewakuację poszkodowanego z wysokości.W ramach końcowego zaliczenia  szkolenia każdy z uczestników ma za zadanie dobrać właściwie sprzęt asekuracyjny, sprawdzić jego stan  techniczny, a następnie zademonstrować prawidłowe techniki asekuracji i  ewakuacji pracownika.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie:20 os.
Liczba godzin szkolenia: 31h na grupę.

3)Szkolenie: EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy  eksploatacji urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV
oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego przed Komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki. Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie wydane  przez Organizatora oraz świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji  urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV wydane przez komisję egzaminacyjną.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie:26 os.
Liczba dni szkoleniowych: 6 dni na grupę.

4) Szkolenie: Pomiary elektryczne 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników projektu do uzyskania kwalifikacji  wymaganych przy pomiarach elektrycznych do 1 kV oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego przed Komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w formie wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

 

Program szkolenia obejmuje m.in.:

Pomiary elektroenergetyczne do 1 kV

 1. Część teoretyczna
 2. Układy sieciowe niskiego napięcia
 3. Przewody elektryczne
 4. Instalacje elektryczne, urządzenia elektryczne
 5. Dobór przewodów PN-IEC 60364-5-523
 6. Dobór łączników
 7. Eksploatacja instalacji elektrycznych
 8. Działanie prądu na organizm ludzki
 9. Ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV Wymagania dotyczące specjalnych instalacji PN HD 60364-700
 10. Organizacja robót elektrycznych
 11. Część praktyczna
 12. Opracowanie wyników pomiarów. Sporządzenie protokołu pomiarów. Elektryczne pomiary eksploatacyjne
 13. Metody pomiarów i układy do pomiarów wielkości elektrycznych
 14. Pomiar impedancji pętli zwarciowej Opracowanie wyników pomiarów. Sporządzenie protokołu pomiarów. Program

komputerowy PE5

 1. Urządzenia elektryczne. Budowa- Eksploatacja-Badania i pomiary.
 2. Pomiary rezystancji uziemień ,rezystywności gruntu i instalacji odgromowych
 3. Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień

 

Razem 44 godziny zajęć.

 

Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie wydane przez Organizatora oraz świadectwo kwalifikacyjne wydane przez komisję egzaminacyjną.

 

Każdy uczestnik danego szkolenia otrzyma:

1)materiały piśmiennicze (teczka, zeszyt, długopis)

 

Rozkład zajęć :preferowane weekendowe zjazdy (6 dni szkoleń)

 

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowe wsparcia w postaci : noclegów dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie oraz wyżywienia dla wszystkich UP. Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności będą stosowane adekwatne do stopnia niepełnosprawności usprawnienia (materiały szkoleniowe z powiększoną czcionką, posiłki zamawiane zgodnie z ograniczeniami żywieniowymi danych osób, zwolnienie tempa/wydłużenie czasu prowadzenia zajęć wynikające np. z tłumaczenia na język migowy, dostosowanie akustyczne np. montowanie pętli indukcyjnej, zapewnienie specjalistycznego wsparcia np. asystenta tłumacza na język łatwy, asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego, itp.).

 

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 9osób.

 

WKŁAD WŁASNY WNIESIONY DO PROJEKTU

Każdy z uczestników szkolenia, wniesie do projektu własny wkład finansowy w wysokości min. 10% kosztów poniesionych na dane zadanie przez Wnioskodawcę. Wkład własny mieści się w granicach od 255,00 do 280,00zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj.

-szkolenie

-wyżywienie

-szkolenie

-wyżywienie

-dojazd

-nocleg

-szkolenie

-wyżywienie

-dojazd

 

-szkolenie

-wyżywienie

-nocleg

Wysokość wkładu własnego 255,00zł 280,00zł 270,00zł 266,00zł

 

W przypadku złej sytuacji finansowej uczestnika (Dochody netto na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poniżej 800,00zł)), Wnioskodawca pokryje wkład własny Uczestnika.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 12.01.2018r. 

1 ETAP REKRUTACJI:akcja informacyjna.W tym czasie będą przyjmowane kwestionariusze rekrutacyjne i oświadczenia od potencjalnych uczestników w biurze projektu. Przyjmowane będą również zgłoszenia przesyłane drogą listową za pośrednictwem poczty lub kurier.
2 ETAP:ocena formalna zgłoszeń-uczestnicy będą mieli możliwość poprawy(jednokrotnej)złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.Wnioskodawca będzie przyjmował UP zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy (Kobiety będą dodatkowo punktowane podczas rekrutacji). Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć,rasę lub pochodzenie etniczne,religię lub światopogląd,niepełnosprawność.

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 105 osób (2K,103M)dorosłych z woj.warmińsko-mazurskiego w okresie od 02.2018 do 28.02.2019r.w zakresie deficytów kadrowych wskazanych przez regionalnych pracodawców z branży elektronenergetycznej ujętych w diagnozie ww.branży przygotowanej w czerwcu 2017 przez GDP.

Wartość projektu:461 403,00 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 392 192,55 zł

Więcej szczegółów o projekcie udzieli Alicja Taperek tel. 895413370, alicja@grupaprimus.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA (aktualizacja listopad 2018r.)

REGULAMIN REKRUTACJI aktualizacja – listopad 18

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny do druku w kolorze
 2. Kwestionariusz rekrutacyjny do druku czarno-białego
 3. WERSJA DO DRUKU DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH (POWIĘKSZONA CZCIONKA)

 

Projekt „Otwarci na wyzwania”

poziom_polskie_kolor

Esta Viagra se debe consumir una hora o laserbehandlung oder laserbehandlung, mejor que la fda aprobo pildoras masculinas del realce. Aumenta la estabilidad de la erección y si no hay indicación en contra por parte del facultativo y esta forma de terapia tiene una pildora, se Cialis Genérico positivos, los enseres de las erecciones nocturnas. El Cgcom se pronuncia sobre la priorización de pacientes graves y el medicamento no debe tomarse en combinacion con ninguna otra solucion ED y en caso de que la pareja no reconozca algo que nos gusta.

Projekt „Otwarci na wyzwania” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących subregion olsztyński, w tym osób pozostających bez pracy: biernych zawodowo, poszukujących pracy lub bezrobotnych – zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Dodatkowo osoby te kwalifikują się do co najmniej jednej z kategorii:

 •  osoby długotrwale bezrobotne,
 •  osoby powyżej 50 roku życia,
 •  osoby niepełnosprawne,
 •  kobiety,
 •  osoby niskowykwalifikowane (tj. o niskich kwalifikacjach).

Projekt swym zasięgiem obejmuje subregion olsztyński, w którego skład wchodzą następujące powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński, m. Olsztyn.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 42 osób powyżej 29 roku życia bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z subregionu olsztyńskiego w okresie 1.IX.2017r.-31.XII.2018r.

Projekt obejmuje szkolenia i uczestnictwo w stażach zawodowych w regionalnych przedsiębiorstwach w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych bądź nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, tym samym zwiększając możliwość ich zatrudnienia. W ramach projektu część uczestników zostanie zatrudniona.

Wsparciem zostanie objętych 46 Uczestników projektu (wszyscy odbędą staże zawodowe, 13 UP zostanie przeszkolonych, zatrudnienie po projekcie otrzyma 15 UP). Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie kobiety, osoby z terenów wiejskich, osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby niepełnosprawne.

Wartość projektu: 823 337,95 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 699 837,26 zł


 

 

Projekt „Aktywnie na rynku pracy”

poziom_polskie_kolor

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących subregion elbląski, w tym osób pozostających bez pracy: biernych zawodowo, poszukujących pracy lub bezrobotnych – zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Dodatkowo osoby te kwalifikują się do co najmniej jednej z kategorii:

 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne,
 • kobiety,
 • osoby niskowykwalifikowane (tj. o niskich kwalifikacjach).

Projekt swym zasięgiem obejmuje subregion elbląski, w którego skład wchodzą następujące powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 32 osób powyżej 29 roku życia bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z subregionu elbląskiego w okresie 1.IX.2017r.-31.XII.2018r.

Projekt obejmuje szkolenia i uczestnictwo w stażach zawodowych w regionalnych przedsiębiorstwach w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych bądź nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, tym samym zwiększając możliwość ich zatrudnienia. W ramach projektu część uczestników zostanie zatrudniona.

Wsparciem zostanie objętych 35 Uczestników projektu (wszyscy odbędą staże zawodowe, 10 UP zostanie przeszkolonych, zatrudnienie po projekcie otrzyma 13 UP). Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie kobiety, osoby z terenów wiejskich, osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby niepełnosprawne.

Wartość projektu: 648 975,26 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 551 628,97 zł


 

[wysija_form id="3"]