Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

na dostawę sprzętu i oprogramowania do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/4/2017

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że w dniu 20.11.2017r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  na dostawę sprzętu i oprogramowania do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/4/2017 prowadzone w trybie rozeznania rynku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017.
Przedmiot zamówienia składał się z:

 

Część 1 – w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 1. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.
Część 2 – w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 2. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.

 

 Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:
Część 1:
  1. Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: „FAXIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPERNIKA 31, 10-513 Olsztyn
  2. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 złożona przez „FAXIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPERNIKA 31, 10-513 Olsztyn, zawiera cenę brutto: 20 331,90zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 90,00 pkt., a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 90% oraz Okres gwarancji 10% – za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (90%) – uzyskała 90,00 pkt., w kryterium Okres gwarancji (10%) – 0,00pkt. Łącznie we wszystkich kryteriach:90,00 pkt.
 Część 2:
  1. Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: „FAXIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPERNIKA 31, 10-513 Olsztyn
  2. Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 złożona przez „FAXIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPERNIKA 31, 10-513 Olsztyn, zawiera cenę brutto: 18 880,50zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt., a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 100% – za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (100%) – uzyskała: 100,00 pkt.
[wysija_form id="3"]