Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wynajem sal wraz z noclegiem i wyżywieniem do projektu pn. „Gastronauci”. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku. Postępowanie znak: ZO/GP/3/2017

poziom_polskie_kolor

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, ul. Mickiewicza 31/4, 10-508 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na wynajem sal wraz z noclegiem i wyżywieniem do projektu pn. „Gastronauci”. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 opublikowanych w dniu 14.10.2016 na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ w ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wynajem sal wraz z noclegiem i wyżywieniem do projektu pn. „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/3/2017.
Poniżej zamieszczamy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami opisujący przedmiotowe zamówienie.

ZAPYTANIE

ZAPROSZENIE

[wysija_form id="3"]