Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wzór na smak”

Projekt „Wzór na smak” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn. Wzór na smak”, uczniów i uczennice klas III i IV Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, kształcących się w zawodzie:

Projekt obejmuje:

kurs barmański z elementami obsługi klienta / kurs tradycyjne technologie w przetwórstwie żywności / kurs sommelierski z elementami obsługi klienta / kurs ocena jakości żywności tradycyjnej / kurs menadżer restauracji / kurs baristy z elementami obsługi klienta / kurs nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej / kurs kreowania deserów lodowych / kurs kuchni wegańskiej.

W ramach projektu zapewniamy:

Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, poprzez realizację:

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel

Dokumenty rekrutacyjne – uczeń

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel – WIĘKSZA CZCIONKA

Dokumenty rekrutacyjne – uczeń WIĘKSZA CZCIONKA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 40 UP (16 uczniów i 24 uczennic) Technikum Nr 5 oraz podniesienie kompetencji 21 nauczycieli (20K,21M) ZSGS, poprzez wprowadzenie praktycznej nauki zawodu połączonej z realizacją stażu oraz nabycie kompetencji miękkich w okresie od 01.09.2018 do 31.12.2019.

Wartość projektu: 449 032,30 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 381 677,45 zł

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – 19 osób

– uzyskanie kompetencji przez uczniów po kursach: barmańskim- 14 osób, tradycyjne technologie w przetwórstwie żywności – 4 osoby, somelierskim – 14 osób, ocena jakości żywności tradycyjnej – 4 osoby, menadżera restauracji – 7 osób, baristy – 14 osób, nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej – 14 osób, kreowania deserów lodowych – 14 osób, kuchni wegańskiej – 7 osób

– uzyskanie kompetencji przez nauczycieli po kursach: Natura Food – skarby mazurskich wód – 14 osób; Natura Food – pół wołu do rozbioru – 14 osób; Natura Food – szlachetny drób wolnego chowu – 7 osób; Foodpairing – sztuka doboru smaków i wina do potraw – 11 osób

– zakończenie udziału w stażach przez 35 uczniów/uczennic i 3 nauczycieli/nauczycielek

– opracowanie diagnoz dla uczniów/uczennic – 40 szt.

[wysija_form id="3"]