Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Szkoła księgowych” (rekrutacja od 02.01.2018r.)

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, zaprasza wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie „Szkoła księgowych”. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Projekt „Szkoła księgowych” obejmuje zakresem cztery kursy:

  1. Kurs z zakresu: Ustawa o podatku od towarów i usług

Na kursie omówione zostaną m.in. rozliczenia VAT, rozliczenie podatku naliczonego w przypadku sprzedaży mieszanej, jednolity plik kontrolny, WNT- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, WDT- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 40 os.(4 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Dla Uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne do sporządzania notatek w postaci zestawu:

  1. Kurs z zakresu prawa pracy

Na kursie omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: zatrudnianie i zwalnianie pracowników, zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych, rozliczanie urlopów, wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, rozliczanie czasu pracy.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Dla Uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne do sporządzania notatek w postaci zestawu:

  1. Kurs z zakresu podatku PIT i CIT

Na kursie omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: PIT: Podmiot, przedmiot opodatkowania, źródła przychodów, zwolnienia przedmiotowe, koszty uzyskania przychodów, zryczałtowany podatek dochodowy, CIT: Podmiot, przedmiot opodatkowania, przychody, koszty uzyskania przychodów, zwolnienia przedmiotowe, PIT i CIT w orzecznictwie NSA

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 48h na grupę (6 dni x 8h)

Dla Uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne do sporządzania notatek w postaci zestawu:

  1. Kurs z zakresu podatków i opłat lokalnych

Na kursie omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: Podatki lokalne: Podatek od nieruchomości, Podatek rolny, Podatek leśny, Podatek od środków transportu; Opłaty lokalne: Opłata targowa, Opłata o posiadania psów, Opłata miejscowa, Opłata uzdrowiskowa.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 20 os.(2 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Dla Uczestników przewidziane są materiały dydaktyczne do sporządzania notatek w postaci zestawu:

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 02.01.2018r. 

1 ETAP REKRUTACJI: akcja informacyjna. W tym czasie będą przyjmowane kwestionariusze rekrutacyjne i oświadczenia od potencjalnych uczestników w biurze projektu. Przyjmowane będą również zgłoszenia przesyłane drogą listową za pośrednictwem poczty lub kuriera
2 ETAP: ocena formalna zgłoszeń-uczestnicy będą mieli możliwość poprawy(jednokrotnej)złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od daty ich złożenia. Wnioskodawca będzie przyjmował UP zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć ,rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie podatków i prawa pracy 70 osób, w tym 63 kobiet i 7 mężczyzn, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kursach w zakresie uaktualnienia wiedzy branżowej z księgowości.

Wartość projektu: 433 737,50 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 368 676,87 zł

Więcej szczegółów o projekcie udzieli Alicja Drzewiecka tel. 895413370, a.drzewiecka@grupaprimus.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI:

Dokumenty rekrutacyjne do druku w kolorze

Dokumenty rekrutacyjne dla osób niedowidzących (powiększona czcionka)

Dokumenty rekrutacyjne do druku czarno-białego

 

[wysija_form id="3"]