Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „OKRASZENI SMAKIEM”

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, zaprasza wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie OKRASZENI SMAKIEM. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Projekt OKRASZENI SMAKIEM obejmuje zakresem trzy kursy:

1) Kurs gastronomiczny

Uczestnicy i uczestniczki kursu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu sporządzania potraw kuchni polskiej z wykorzystaniem nowych trendów i technik kulinarnych. Poznają surowce, produkty oraz potrawy charakterystyczne dla kuchni polskiej – regionalnej. Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z dość nową na polskim rynku techniką „slow-cooking” – przygotowanie potraw w wolnym procesie gotowania z wykorzystaniem pieca oraz sous – vide. Po  skończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.
Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 56 os.(7 grup x 8 os.)
Liczba godzin szkolenia: 64h na grupę (8 dni x 8h)

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają:

Podczas kursu uczestnicy będą mieli zapewnione zestawy obiadowe. Dla części uczestników kursu przewiduje się zwrot kosztów noclegu i dojazdu.

2) Kurs barmański

Uczestnicy i uczestniczki kursu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu miksologii – podstaw tworzenia i sprzedaż alkoholi i koktajli, etyki barmańskiej, teorii na temat gatunków alkoholi, metod podnoszenia zysku. Kurs obejmuje także praktyczne wprowadzenie do technik barowych, trików barmańskich oraz sztuki prezentacji. Po  skończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 8 os. (1 grupa x 8 os.)
Liczba godzin szkolenia: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają:

Podczas kursu uczestnicy będą mieli zapewnione zestawy obiadowe. Dla części uczestników kursu przewiduje się zwrot kosztów noclegu i dojazdu.

3) Kurs kelnerski

Uczestnicy i uczestniczki kursu zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw i etyki w zawodzie kelnera, technik obsługi klienta, poprzez odgrywanie scenek sytuacyjnych, techniki organizacji przyjęć okolicznościowych. Kurs obejmuje także praktyczne wprowadzenie do zastosowania serwisu kelnerskiego, technik składania serwetek noszenia talerzy i tacy. Po  skończonym kursie każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 8 os. (1 grupa x 8 os.)
Liczba godzin szkoleniowych: 32h na grupę (4 dni x 8h)

Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają:

Podczas kursu uczestnicy będą mieli zapewnione zestawy obiadowe. Dla części uczestników kursu przewiduje się zwrot kosztów noclegu i dojazdu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 02.01.2018r.

1 ETAP REKRUTACJI: akcja informacyjna. W tym czasie będą przyjmowane kwestionariusze rekrutacyjne i oświadczenia od potencjalnych uczestników w biurze projektu. Przyjmowane będą również zgłoszenia przesyłane drogą listową za pośrednictwem poczty lub kuriera.
2 ETAP: ocena formalna zgłoszeń – uczestnicy będą mieli możliwość poprawy (jednokrotnej) złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od daty ich złożenia. Wnioskodawca będzie przyjmował uczestników projektu zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność (osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności będą dodatkowo punktowane przy rekrutacji).

Rekrutacja ma charakter ciągły, aż do utworzenia 8-osobowych grup szkoleniowych w ramach każdego kursu.

Każdy uczestnik projektu wnosi wkład własny w wysokości 10% udzielonego mu wsparcia.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 72 osób dorosłych, w tym 40 kobiet i 32 mężczyzn, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kursach w zakresie gastronomii w okresie 14 miesięcy trwania projektu na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

 

Wartość projektu: 457 325,00 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 388 726,25 zł

Więcej szczegółów o projekcie udzieli Ewelina Gorąca tel. 89 541 33 70, ewelina@grupaprimus.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie (aktualizacja)

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI:

Wersja do druku czarno-białego

Wersja do druku w kolorze

WERSJA DO DRUKU DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH (WIĘKSZA CZCIONKA)

 

[wysija_form id="3"]