Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Zapraszamy do udziału w projekcie „Nożem i widelcem”

Projekt „Nożem i widelcem” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Rekrutacja do projektu trwa w dniach 02.09.2019 – 16.09.2019

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Nożem i widelcem”
– uczniów i uczennice klas III i IV Technikum nr 5 w Olsztynie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kelner
– uczniów i uczennice klas III Branżowej Szkoły I Stopnia nr 5 w Olsztynie, kształcących się w zawodzie cukiernik.
Projekt obejmuje:
Warsztaty z kompetencji miękkich
Szkolenia zawodowe
Wysokiej jakości staż zawodowy lub praktyki u regionalnych pracodawców
Kursy zawodowe – dobrane zgodnie z kierunkiem kształcenia
kurs barmański z elementami obsługi klienta / kurs sommelierski z elementami obsługi klienta / kurs baristy z elementami obsługi klienta / kurs menadżer restauracji / kurs nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej / kurs kreowania deserów lodowych / kurs kuchni wegańskiej / kurs carvingu / kurs produkcji lodów.
W ramach projektu zapewniamy:
podręczniki
materiały dydaktyczne
wyposażenie każdego stażysty/praktykanta w niezbędne narzędzia pracy i odzież roboczą.
Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, poprzez realizację:
– Szkoleń w zakresie kompetencji miękkich w procesie nauczania zawodu
– Kursów zawodowych podnoszących kompetencje

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty rekrutacyjne – uczeń AKTUALIZACJA

Dokumenty rekrutacyjne – uczeń WIĘKSZA CZCIONKA AKTUALIZACJA

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel AKTUALIZACJA

Dokumenty rekrutacyjne – nauczyciel WIĘKSZA CZCIONKA AKTUALIZACJA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 34 UP (12 uczniów i 22 uczennic) Technikum Nr 5 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 5, jak i podniesienie kompetencji 19 nauczycieli (18K,1M) ZSGS, poprzez wprowadzenie praktycznej nauki zawodu połączonej z realizacją stażu/praktyki oraz nabycie kompetencji miękkich w okresie od 01.09.2019 do 30.11.2020.

Wartość projektu: 474 479,37 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 403 307,46 zł

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:
– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – 17 osób
– uzyskanie kompetencji przez uczniów po kursach: barmańskim- 15 osób, somelierskim – 7 osób, baristy – 15 osób, menadżera restauracji – 8 osób, nowe trendy i techniki w sporządzaniu potraw kuchni polskiej – regionalnej – 7 osób, kuchni wegańskiej – 7 osób, carvingu – 7 osób, kreowania deserów lodowych – 7 osób, produkcji lodów – 7 osób.
– uzyskanie kompetencji przez uczniów po szkoleniach z kompetencji miękkich: 30 osób
– uzyskanie kompetencji przez nauczycieli po kursach: Nowoczesna organizacja i
zarządzanie w gastronomii – 9 osób, Nowe trendy i klasyka kuchni polskiej-regionalnej – 7 osób, kuchni dietetycznej- wyłączenia pokarmowe – 7 osób, Klasyki kuchni europejskiej – 7 osób, kreowania mini deserów bankietowych – 7 osób
– zakończenie udziału w stażach/praktykach  przez 28 uczniów/uczennic
– opracowanie diagnoz dla uczniów/uczennic – 34 szt.

[wysija_form id="3"]