Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „Euromechanik” (rekrutacja od 02.01.2018r.)

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, zaprasza wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie „Euromechanik”. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych

Projekt „Euromechanik” obejmuje zakresem dziewięć szkoleń:

1.Szkolenie z zakresu diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych i analizy parametrów rzeczywistych oraz interpretacji kodów błędów w systemach sterowania

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

2.Szkolenie z zakresu sieci transmisji danych CAN/LIN i diagnostyki systemów oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym Common Rail

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

3.Szkolenie z zakresu diagnostyki czujników silnika

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

4.Szkolenie z zakresu bezpośredniego wtrysku benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D4S, diagnozy, naprawy i obsługi układów zasilania silników z turbodoładowwaniem

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 30 os.(3 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

5.Szkolenie z zakresu automatycznych skrzyni biegów: budowa, diagnostyka i obsługa; automatycznych skrzyni biegów: CVT, DSG 6, DSG 7.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 20 os.(2 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

6.Szkolenie z zakresu odpowiedzialności prawnej i finansowej za wykonywane naprawy przy pojazdach samochodowych w świetle obowiązujących przepisów prawa.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 10 os.(1 grupa x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 12h na grupę (1 dzień x 8h, 2dzień x 4h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

7.Szkolenie z zakresu kontroli organów Państwowych w serwisie samochodowym

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 10 os.(1 grupa x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

8.Szkolenie z zakresu otoczenia usługi serwisowej

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 10 os.(1 grupa x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 16h na grupę (2 dni x 8h)

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

9.Szkolenie z zakresu detalingu- ochrona nowego i odnowienie starego samochodu(powłoki ceramiczne).

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie: 15 os.(3 grupy x 5 os.)
Liczba godzin szkolenia: 18h na grupę (2 dni x 9h)

Każdy uczestnik kursu otrzyma materiały dydaktyczne w postaci polerki i preparatów.

W projekcie przewidziane jest wsparcie dodatkowe tj. zwrot kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia dla Uczestników Projektu

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 02.01.2018r. 

1 ETAP REKRUTACJI: akcja informacyjna. W tym czasie będą przyjmowane kwestionariusze rekrutacyjne i oświadczenia od potencjalnych uczestników w biurze projektu. Przyjmowane będą również zgłoszenia przesyłane drogą listową za pośrednictwem poczty lub kurier.
2 ETAP: ocena formalna zgłoszeń-uczestnicy będą mieli możliwość poprawy(jednokrotnej)złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od daty ich złożenia. Wnioskodawca będzie przyjmował UP zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy(dodatkowo punktowane kobiety i osoby niepełnosprawne). Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć ,rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie branży motoryzacyjnej 80 osób, w tym 4 kobiety i 76 mężczyzn, którzy z własnej inicjatywy chcą uczestniczyć w kursach w zakresie uaktualnienia wiedzy branżowej z motoryzacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Nowe dokumenty rekrutacyjne do druku czarno-białego

Nowe dokumenty rekrutacyjne do druku kolorowego

Nowe dokumenty rekrutacyjne z powiększoną czcionką

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji aktualizacja

harmonogram szkoleń

Wartość projektu: 431 412,50 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 366 700,62 zł

Więcej szczegółów o projekcie udzieli Alicja Drzewiecka tel. 895413370, 730 511 900 a.drzewiecka@grupaprimus.pl

[wysija_form id="3"]