Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Zapraszamy do udziału w projekcie „Detailing-samochodowe SPA”

Projekt „Detailing – samochodowe SPA” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Detailing- samochodowe SPA”, uczniów i uczennice klas III i IV Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie, kształcących się w zawodzie:

technik pojazdów samochodowych

Projekt obejmuje:

Warsztaty z kompetencji miękkich
Szkolenia zawodowe
Wysokiej jakości staż zawodowy u regionalnych pracodawców
Kursy zawodowe – dobrane zgodnie z kierunkiem kształcenia

szkolenie z zakresu podstaw detailingu/szkolenie z zakresu obróbki lakieru/ szkolenie z zakresu zabezpieczania lakieru/ szkolenie z zakresu renowacji skór (detailing wnętrza)

W ramach projektu zapewniamy:

pomoce dydaktyczne
wyposażenie każdego stażysty w odzież roboczą

Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie, poprzez realizację:

Szkoleń z zakresu detailngu/Szkoleń z zakresu bezpośredniego wtrysku benzyny, diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych, automatycznych skrzyni biegów

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 20 UP (18 uczniów i 2 uczennic) Technikum Nr 1 oraz podniesienie kompetencji 10 nauczycieli ZSS, poprzez wprowadzenie praktycznej nauki zawodu połączonej z realizacją stażu oraz nabycie kompetencji miękkich w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020.

Wartość projektu: 451 296,80 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 383 602,28 zł

Dokumenty do pobrania:

karta rekrutacyjna nauczyciel druk czarno-biały

karta rekrutacyjna nauczyciel druk kolorowy

karta-rekrutacyjna uczeń – druk czarno-biały

karta-rekrutacyjna uczeń – druk kolorowy

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie ost.

[wysija_form id="3"]