Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Projekt pn. „Przepis na jutro”

Projekt „Przepis na jutro” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza do udziału w projekcie pn. „Przepis na jutro”

– uczniów i uczennice klas II, III i IV Technikum nr 5 w Olsztynie, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik usług kelnerskich/kelner

Projekt obejmuje:

– warsztaty z kompetencji miękkich

– wysokiej jakości staż uczniowski u regionalnych pracodawców

– kursy zawodowe: Kurs sommelierski z elementami obsługi klienta; Kurs baristy z elementami obsługi klienta; Kurs barmański z elementami obsługi klienta; Kurs menadżer restauracji; Kurs kuchni wegańskiej; Technika gotowania metodą sous-vide w nowoczesnej kuchni polskiej; Drób z ekologicznej hodowli w nowoczesnym wydaniu kuchni polskiej; Kurs Carvingu

 W ramach projektu zapewniamy: podręczniki, materiały dydaktyczne, wyposażenie każdego stażysty w odzież roboczą, stypendium stażowe.

Działania w projekcie zostaną uzupełnione wsparciem nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, poprzez realizację:

– Szkoleń w zakresie kompetencji miękkich w procesie nauczania zawodu

– Kursów zawodowych podnoszących kompetencje

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne:

W ramach projektu istnieje możliwości skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, materiały szkoleniowe w formie dostępnej (np. elektronicznej z możliwością powiększenia druku lub odwrócenia kontrastu).

Główny cel projektu: Podniesienie kompetencji miękkich i zawodowych 26uczniów (20K,6M) oraz 19 nauczycieli kształcenia zawodowego (18K,1M) z Technikum nr 5 z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie w okresie od 01.02.2021 do 30.04.2022r. poprzez m.in. szkolenia, kursy, staże oraz współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów uwzględniającą niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu.

Wartość projektu: 463 022,45 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 393 569,08 zł

Planowane efekty do osiągnięcia w projekcie:

– uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – 18 osób

– doposażenie szkoły zakupione dzięki EFS – 1 szkoła

– opracowanie diagnoz dla uczniów/uczennic – 26 szt.

– nabycie kompetencji przez uczniów po szkoleniach z kompetencji miękkich w procesie nauczania zawodu – 21 osób

– uzyskanie kompetencji przez uczniów po kursach: sommelierski – 7 osób; Kursie baristy – 16 osób; Kursie barmańskim – 16 osób; Kursie menadżera restauracji – 9 osób; Kursie kuchni wegańskiej – 7 osób; Technika gotowania metodą sous vide w nowoczesnej kuchni polskiej – 7 osób; Drób z ekologicznych hodowli w nowoczesnym wydaniu kuchni polskiej – 7 osób; Kursie carvingu – 7 osób

– zakończenie udziału w stażach przez 24 uczniów/uczennic

– uzyskanie kompetencji przez nauczycieli po kursach: Kuchnia w myśl idei: Zero waste i less waste, od korzenia po nać – dania kuchni wegetariańskie – 7 osób; sporządzania potraw z wykorzystaniem technik sousvide – 7 osób; planowania alternatywnych sposobów żywienia – 7 osób; kursie sommelierskim – 7 osób

– nabycie kompetencji przez nauczycieli po szkoleniach z kompetencji miękkich – 18 osób

Do pobrania:

[wysija_form id="3"]