Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Projekt „Aktywnie na rynku pracy”

poziom_polskie_kolor

Projekt „Aktywnie na rynku pracy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia zamieszkujących subregion elbląski, w tym osób pozostających bez pracy: biernych zawodowo, poszukujących pracy lub bezrobotnych – zarejestrowanych w urzędzie pracy.

Dodatkowo osoby te kwalifikują się do co najmniej jednej z kategorii:

Projekt swym zasięgiem obejmuje subregion elbląski, w którego skład wchodzą następujące powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 32 osób powyżej 29 roku życia bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo z subregionu elbląskiego w okresie 1.IX.2017r.-31.XII.2018r.

Projekt obejmuje szkolenia i uczestnictwo w stażach zawodowych w regionalnych przedsiębiorstwach w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych bądź nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, tym samym zwiększając możliwość ich zatrudnienia. W ramach projektu część uczestników zostanie zatrudniona.

Wsparciem zostanie objętych 35 Uczestników projektu (wszyscy odbędą staże zawodowe, 10 UP zostanie przeszkolonych, zatrudnienie po projekcie otrzyma 13 UP). Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie kobiety, osoby z terenów wiejskich, osoby powyżej 50 roku życia, a także osoby niepełnosprawne.

Wartość projektu: 648 975,26 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 551 628,97 zł


 

[wysija_form id="3"]