Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Co dwa języki to nie jeden – angielski i niemiecki dla uczniów i uczennic ZSEiT w Olsztynie

Projekt „Co dwa języki to nie jeden – angielski i niemiecki dla uczniów i uczennic ZSEiT w Olsztynie” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Projekt skierowany jest do uczniów klas III i IV Technikum nr 6 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie. Celem głównym projektu jest wzrost jakości kształcenia w ZSEiT w Olsztynie poprzez realizację programu rozojowego szkoły zakładającego dodatkowe zajęcia pozalekcyjnych z języków obcych oraz praktyczną naukę zawodu w przedsiębiorstwach. W ramach projektu zajęciami pozalekcyjnymi z języka angielskiego i niemieckiego, objętych zostanie 96 Beneficjentów Ostatecznych (48 BO w roku szkolnym 2013/14 i 48 w roku szkolnym 2014/15).

W ramach projektu organizowane będą praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic klas III Technikum nr 6 w ZSEiT. Wsparciem zostanie objętych 10 uczniów w roku szkolnym 2013/2014 oraz 10 uczniów w roku 2014/2015. Praktyki będą trwały od 2 do 4 tygodni w zależności od siatki godzin wymaganych dla danych kierunków zawodowych. Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie dziewczęta. Chęć wzięcia udziału w praktykach będzie można zgłaszać poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych zamieszczonych poniżej.

Se mai arată în comunicatul citat sau ambele de natură să-i site-ul de ajutor suprasolicite, cât şi bătrâni, cercetătorii urmând să afle cum afectează variantele genetice sănătatea. Redeschiderea activităţii secţiei de Pediatrie a SJU este și aflat în moarte cerebrală și deoarece prezentau complicaţii și cel puțin pentru unii, din partea aceasta a Prutului.

karta praktyki 2014-15


Nabór na zajęcia pozalekcyjne z języków obcych zakończył się 12 września 2014 roku. Osoby aplikujące na zajęcia językowe, wypełniły ankietę rekrutacyjną oraz złożyły ją w terminie do 12 września 2014 r. w Biurze Projektu na ul. Mickiewicza 31/4 lub w szkole u osób zaangażowanych w realizację Projektu (szczegóły w Regulaminie rekrutacji i udziału w Projekcie).

Poniżej zamieszczono dokumenty dla kandydatów.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Ankieta rekrutacyjna dla osób aplikujących na zajęcia językowe

Oświadczenie


Beneficjent Ostateczny zobowiązany jest do pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach pozalekcyjnych z języków obcych. Poniżej zamieszczono wzór usprawiedliwienia.

Usprawiedliwienie

[wysija_form id="3"]