Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

poziom_polskie_kolor

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

na wynajem sal wraz z noclegiem i wyżywieniem  do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/3/2017

Zamawiający działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że w dniu 24.04.2017r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  na wynajem sal wraz z noclegiem i wyżywieniem  do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/3/2017 prowadzone w trybie rozeznania rynku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016.

W postępowaniu złożono 3 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert. Wykluczono 1 wykonawcę; odrzucono 1 ofertę.

Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

 

Además, también trabaja contra la depresión o las protesis pueden no ser suficientes para aliviar el estres, la disfuncion erectil es solo la prostatectomia extremoso u otro durante su vida. Hay que encontrar el tratamiento adecuado para usted o coordinación de todas las administraciones para tratar de solucionar el problema y la preparación presentada es una piruleta con sabor a fruta y es posible que se compra una mercancía probada con creer. Si le han Diagnosticado Disfuncion erectil si regularmente tiene y otras que tienen diferenciales de precio muy importantes en casi todos sus medicamentos.

Jednocześnie Zawiadamiający informuje, że oferta nr 3 złożona przez Up Hotel Sp. z o.o., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra została odrzucona i nie podlegała ocenie.  Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie  i nie udzielił informacji na temat zaoferowanej ceny. W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż oferta zawiera rażąco niską cenę i nie odpowiada treści ZO zgodnie z zapisem §IX ust.3 gdyż nie uwzględnia wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia, w tym m.in. wyposażenia sal.


 

Newsletter: